Monday, November 26, 2012

Elida Capari:Çështja Çame në Marrëdhëniet Shqiptaro-Greke
http://www.facebook.com/notes/elida-çapari/çështja-çame-në-marrëdhëniet-shqiptaro-greke/310759855686901?notif_t=note_tag


HYRJE Çamëria është një krahinë Shqiptare e aneksuar nga Shteti grek në bazë të vendimeve  të Konferencës së Ambasadorëve në Londër më 29 korrik 1913 (dhe më 11 gusht 1913 vendimi përfundimtar mbi kufirin jugor të Shqipërisë). Ky vendim i padrejtë...

Like ·  ·  · 5 minutes ago