Monday, June 27, 2011

Portret i një studiuesi dhe dashamirësi të shqipes (Shënim biobibliografik për studiuesin zviceran prof. dr. Basil Schader)nga Gjovalin Shkurtaj

shko ketu per me shume

Dr. Basil Shader (Schader) është profesor në Shkollën e lartë pedagogjike të kantonit të Cyrihut (Zvicër), ku ai udhëheq degën "gjermanishtja si gjuhë e dytë". Ai është anëtar i disa komisioneve lëndore dhe drejtues i projekteve arsimore-shkencore për gjuhën e mërgimtarëve shqiptarë në Zvicër. Në këtë cilësi prof. dr. Basil Shader ka nxënë gjuhën shqipe në nivel të shkëlqyeshëm, si dhe ka hartuar e botuar shumë libra shkencorë e mësimorë, ndër të cilët disa janë në gjuhën shqipe e për t'u ardhur në ndihmë bijve e bijave të mërgimtarëve shqiptarë të diasporës më të re në Zvicër. Studimet dhe hulumtimet sociolinguistike dhe didaktike të prof. Shaderit janë përqëndruar kryesisht rreth shqipes si gjuhë në kontakt me gjermanishten e dialektet e saj në Zvicrën gjermanofone. Aktualisht ai është drejtues i projektit kërkimor "kompetenca gjuhësore, orientimi gjuhësor dhe suksesi i nxënësve shqiptarë në Zvicër".

Zoti B. Shader është një personalitet i dalluar dhe dashamirë i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, i cili, përveç ndihmesave që jep për shqiptarët në Zvicër, ka kontribuar shumë edhe për rindërtimin e pajisjen e shkollave të komunës së Balldrenit (Lezhë). Prej disa vjetësh ai është lidhur me mësues dhe drejtues të arsimit të asaj komune dhe ka sjellë ndihma të konsiderueshme financiare për ndërtimin e pajisjen e shkollës tetëvjeçare të Kolajakut, si dhe për pajisjen me mjete mësimore të shkollës së mesme të Balldrenit. Për meritat e ndihmesat e tij të vyera, Këshilli Bashkiak i Balladrenit e ka dekoruar prof. dr. Basil Shaderin me titullin "qytetar nderi"(shtator 2002). Qysh prej dy vjetësh prof. dr. Basil Shaderi është regjistruar dhe po punon për të mbrojtur një doktorat të dytë pranë Departamentit të Gjuhësisë të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Univeristetit të Tiranës, nën drejtimin e prof. dr. Gjovalin Shkurtajt.

Diçka për jetën dhe veprimtarinë shoqërore e shkencore të B. Schader-it.

Miku ynë, Basil Shader, ka lindur në Zyrih (Zurich) më 19 tetor 1951, ku ka kryer shkollën fillore dhe gjimnazin më 1970.Në vitet 1970-74 ndjek studimet për filologji klasike (greqisht e latinisht) në Cyrih dhe në Tybingen, ndërsa nga viti 1974-76 kryen studimet për mësues në seminarin e lartë të kantonit të Cyrihut, ku merr diplomën përkatëse më 1976 dhe fillon veprimtarinë si mësues në fshatin Hinwil/ZH dhe punon aty deri më 1981. Gjatë kësaj kohe B. Schaderi nis të dallohet edhe si bashkëpunëtor i komisioneve pedagogjike dhe si drejtues i kurseve të ndryshme si dhe nis të botojë artikuj e libra me interes pedagogjik e etnolinguistik. Nga viti 1979-82 u përvishet përsëri studimeve dhe merret thekshëm me gjuhën e letërsinë gjermane (si lëndë e parë) dhe me historinë e pedagogjisë (si lëndë e dytë) si dhe me kritikën e letërsisë në universitetin e Cyrihut, për të cilat ai fiton edhe diplomat (licencat) përkatëse.

Prej vitit 1982, kohë kur ai ishte bërë tashmë një emër i njohur në qarqet metodike e shkencore të Zyrihut e më gjerë, B. Shaderi merr detyrën e didaktit të gjuhës amtare në seminarin për mësues të shkollës fillore të kantonit të Cyrihut (sot: shkolla e lartë pedagogjike e kantonit të Cyrihut). Përveç kësaj ai bashkëpunon gjallërisht në komisione të ndryshme, duke iu ngarkuar edhe detyra të rëndësishme si redaktor për libra shkollorë, anëtar i jurisë së çmimit zviceran të librave për fëmijë etj. Më 1983 ai u shton diplomave e licencave të tij edhe diplomën për mësues në gjimnaz për lëndët gjuhë gjermane dhe pedagogji, ndërsa më 1985 mbron disertacionin me titull "Johan Jakob Redinger (1619-88), Sprachwissenschafter und Padagoge im Gefolge des Comenius"[Johan Jakob Redinger, gjuhëtar dhe nxënës i Komenski-t]. Njeri me dhunti të shumta dhe me vullnet të çeliktë, zoti Shader do të ecë edhe më tej në karrierën e tij shkencore. Kështu, në vitet 1987-89 kryen studime të thelluara pasuniversitare për etnografinë dhe folklorin evropian (Volkkunde) në Cyrih, duke fituar aty edhe një licensim të dytë. Një figurë e tillë më se e kompletuar për nga formimi teorik i përgjithshëm, po edhe tashmë me një përvojë të madhe pedagogjike e botuese, në vitet 1988-90 emërohet si drejtues i projektit etnografik "kultura e festave kombëtare të sotme" (në Zvicër), detyrë e lartë dhe emërtesë e fondit kombëtar zviceran për shkencë. Ndërkaq, gjatë vitit 1991 e në vijim, pa u lodhur e pa pushuar, z. Shader harton e boton një varg librash shkollorë të ndryshëm,ndër të cilët edhe "Ura e fjalëve", fjalor shkollor gjermanisht-shqip. Dhe, në mënyrë të natyrshme e të mirëpritur, vjen më 1992 gradimi i tij me një emërim më të lartë si profesor në seminarin për mësues të kantonit të Cyrih-ut (sot: shkolla e lartë pedagogjike).

Viti 1992, krahas sukseseve të përmendura e të merituara, i sjell zotit Basil Shader edhe një kënaqësi tjetër. Martohet me zonjën Erika Bauhofer, e cila, jo vetëm nuk do ta pengonte në studimet dhe veprimtarinë e tij të shumanshme, por edhe do t'i bashkohej e bashkëngjitej si një ndihmëse e veprimtare shumë e gjallë dhe simpatike. Nën ndikimin e Basilit edhe ajo do të bëhet shpejt një dashamirëse dhe ndihmestare e palodhur e diasporës shqiptare në Zvicër si dhe do të ndihmojë me përkushtim në gjetjen e fondeve dhe ndihmave për rindërtimin e pajisjen e shkollave shqiptare të rrethit të Lezhës, sidomos të komunës së Balldrenit.

Më 1993 prof. dr. Basil Shaderi kryen edhe një tjetër specializim në fushën e pedagogjisë ndërkulturore si dhe ndërmerr botimin e teksteve shkencore e didaktike të ndryshme për këtë temë. Më 1994 emërohet si anëtar i udhëheqjes së seminarit për mësues në Cyrih, si dhe anëtar i grupit kërkimor "Multilingualism and teacher training" në kuadrin e projektit evropian EUNIT.

Qysh nga viti 1994 e në vijim, emri i prof. dr. Basil Shaderit do të dalë shpesh e më shpesh si kumtues e referees në kongrese, konferenca e seminare të ndryshme shkencore jo vetëm në Zyrih, por edhe në Bernë e gjithandej në Zvicër, si dhe, pikërisht në atë kohë, ai fillon të merret me përkushtim me gjuhën shqipe dhe me problemin e mësimit të gjermanishtes nga fëmijët e diasporës shqiptare në Zvicër. Për këtë, prof. dr. Basil Shaderi, me një vullnet e aftësi të rrallë, i vihet të nxënit të shqipes, të cilën e mbërrin me një rezultat çuditërisht të mirë dhe në një kohë të shpejtë, duke arritur jo vetëm të flasë, të lexojë e të shkruajë lirshëm shqipen, çka nuk do të ishte pak, porse mrekullia është se ai, pikërisht në këto vite, nis edhe të hartojë e të botojë libra në gjuhën shqipe si dhe studime shkencore për pedagogjinë e mësimdhenies së gjermanishtes në shkollat zvicerane me fëmijë shqiptarë, si dhe, pas ca kohe, edhe për probleme mirëfilli sociolinguistike, siç është ai i shqipes si gjuhë në kontakt me gjermanishten në kantonin e Zyrihut.Mund të përmendim, ndër të tjera, se më 1996 ai botoi librin "Shqip! Materiale mësimore për nxënës dhe nxënëse shqiptarë dhe për mësimin ndërkulturor", bashkë me Femzi Brahën, ndërsa më 1997 bëhet nismëtar dhe udhëheqës i studimeve suplementare për mësimin e shqipes në klasa multikulturore në seminarin e Cyrihut. Më 1999, pasi ishte bërë tashmë një figurë e njohur dhe e autoritetshme në fushën pedagogjike e shkencore, prof. dr. Basil Shaderi emërohet si bashkëpresident i shoqatës "Arsimi" që merret me bashkëpunimin zvicerano-shqiptar në fushën e arsimit dhe të pedagogjisë. Vlen të përmendim, gjithashtu, se gjatë viteve 2000-2001 ka qenë edhe bashkëudhëheqës i seminareve për mësimdhënien në në Gjilan (Kosovë) të financuar nga shteti zviceran dhe shoqata "HEKS".

Dhe, sikur të mos mjaftonin të gjitha këto punë, nisma e botime, si dhe veprimtaria e tij aq e shtrirë dhe e frytshme në të mirë të shqipes, shqiptarëve dhe Shqipërisë, prof. dr. Basil Shader-i, qysh nga tetori i vitit 2000, pasi erdhi në Tiranë dhe dha provimin e gjuhës shqipe, është regjistruar edhe për të kryer një tezë doktorati të dytë pranë Departamentit të Gjuhësisë të Fakultetit të Hisrtorisë dhe të Filologjisë me temën "Dygjuhësia e fëmijëve shqiptarë në Zvicrën gjermanishtfolëse". Deri tashti ai ka përmbushur me përkushtimin më të lartë dhe me nivel shumë të mirë disa prej anketimeve dhe është duke përfunduar së hartuari disertacionin për këtë temë, pjesë të cilit janë miratuar për botim në disa organe shkencore universitare dhe akademike.Një pjesë e atij studimi është dhënë për botim edhe në këtë numër të revistës "Gjuha jonë".

Aktualisht prof. dr. Basil Shaderi është profesor në shkollën e lartë pedagogjike të kantonit të Cyrihut, udhëheqës i degës "Gjermanishtja si gjuhë e dytë/ gjuhët e mërgimit", anëtar i komisioneve të ndryshme,autor i librave, artikujve të shumtë, recensent dhe ekspert në komisione të ndryshme për librat shkollorë dhe didaktikë; udhëheqës i projektit kërkimor "kompetenca gjuhësore,orientimi gjuhësor dhe suksesi shkollor i nxënësve shqiptarë në Zvicër".

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes së disa prej librave të Shaderit

1. "Johan Jakob Redinger (1619-88), Sprachwissenschafter und Padagoge im Gefolge des Comenius"[Johan Jakob Redinger, gjuhëtar dhe pedagog në shpurën e Comenius-it (Jan Amos Komensky)]; Cyrih /Mynhen (Shtëpia botuese Artemis) 1985, 378 faqe.

Libri hulumton jetën dhe veprat e nxënësitcyrihian të Komenskit, Johan Jakob Redinger. Pas biografisë së shkruar nga Colinger-i (Zollinger) më 1905, kjo monografi është hulumtimi i parë i gjerë për këtë shkencëtar, prift protestant dhe pedagog shumë të njohur. Libri jep kontekstin historik të gjuhësisë, pedagogjisë dhe të bindjeve e prirjeve fetare të epokës së humanizmit dhe të barok-ut, e vendos qëndrimin e Redinger-it në akontekst dhe nxjerr përfundime për vlerën e veprimtarive dhe teorive të tij. Janë zbuluar, hulumtuar dhe vlerësuar qindra dokumente të panjohura më pare, ndër të cilat edhe një tekst i ri i vetë Komenskit "Comenianae linguarum methodi synopsis", i botuar në Acta Comeniana7(XXXI), Pragë 1987). Libri është pranuar e miratuar si disertacion në Universitetin e Cyrih-ut.

2. Festgenossen. Über Wesen und Funktion der eidgenössischen Verbandsfeste (hg. zusammen mit Walter Leimgruber); Basel (Helbling und Lichtenhahn) 1993 (në serinë Kulturelle Vielfalt und nationale Identitat;nationals Forschungsprogramm 21 [larmi kulturore dhe identiteti kombëtar, programi kërkimor kombëtar 21] (i botuar së bashku me Valter Lajmbruger (Walter leimbruger), 416 faqe.

Libri është fryt i hulumtimeve etnologjike që ka bërë një grup kërkimor nën udhëheqjen e Basil Shaderit në kuadrin e programit 21 të fondit kombëtar për shkencë. Aty përshkuhen festat e mëdha,mbi nivel gjithëzviceran, që organizojnë shoqatat popullore të këngëtarëve, të gjimnastëve, të muzikantëve etj. Në ritëm 3- ose 5-vjeçar. Hulumtohen aspekte të ndryshme si dhe funksionet e atyre festive për integrimin e pjesëmarrësve gjatë shekullit të kaluar. Libri përmbledh 8 ndihmesa të bashkëpunëtorëve në projektin përkatës, me tema si: "organizimi dhe organizatorët e festive kommbëtare" (B. Shader), "Festat kombëtare të shoqatave zvicerane: Aspekte të një segmenti tradicional të kulturës festive zvicerane" (B. Shader), "Gratë në festat e burrave" (W. BellWald) etj. Rezultate e përfundimet e këtij studimi janë botuar edhe në revista shkencore që i kushtohen leksikut etnologjik të Zvicrës.

3. "Shqip" Unterrichtsmaterialien für Albanisch sprechende Schülerinnen und Schüler und für den in ter kulturellen Unterricht in der Regel- und Kleinklasse. Mit Unterrichtsvorschlägen und Hinter grundinformationen (zusammen mit Femzi Braha); Zürich (Verlag Lehrerinnen und Lehrer Schweiz) 1996, 210 faqe.

Libri "Shqip", së pari, përmban një përmbledhje të gjerë tekstesh shqip, të ndara në tetë tema që janë me rendësi për mësim (p.sh. "Gjuha dhe kultura shqipe", "Kafshë", "Natyrë", "Përralla"). Brenda temave, tekstet janë të ndara në tri nivele gjuhësore, me qëllim që të jenë në dispozicion materiale për nxënës me aftësi gjuhësore të dobëta, të mesme dhe të larta. Një pjesë e teksteve janë të përkthyera. Përveç teksteve shqip, libri përmban edhe një parashtresë për gjuhën dhe kulturën shqiptare si dhe, për secilën temë, propozime didaktike që tregojnë se si mund të trajtohet tema përkatëse në mënyrë të hapur ndaj gjuhëve dhe kulturave të ndryshme që gjenden në klasë. Natyrisht, kjo pjesë e librit u drejtohet në radhë të parë mësimdhënësve. Qëllimi i librit "Shqip" është, në radhë të parë, t'i ndihmojë nxënësit shqiptarë ta ruajnë gjuhën tyre amtare edhe në kushtet e mërgimit (sepse në Zvicër gati nuk gjenden dot tekste shqip për fëmijët) dhe, së dyti, të frymëzohen mësuesit zviceranë lidhur me integrimin e gjuhëve dhe kulturave të huaja në mësim. Libri "Shqip" përdortet jo vetëm në shumë klasa zvicerane me nxënës shqiptarë, por edhe në shumë klasa të mësimit plotësues shqip. Me këtë libër prof. dr. B. Shaderi dhe Femzi Braha kanë marrë çmimin e fondacionit "Peter Hans Frey" për veprimtari të shklëqyeshme në fushën e pedagogjisë.

4. Die Worterbrucke.Schulworterbuch (fur die Sprachen Albanisch, Turkisch, Porugiesisch, Bosnisch /Serbisch/Kroatisch [Ura e fjalëve. Fjalor shkollor (variante të ndryshme për shqipen, turqishten,portugalishten,kroatishten/serbishten/bosniakishten). Cyrih (Shtëpia botuese për libra shkollorë), 1997.

Fjalorët dygjuhësorë "Ura e fjalëve" përmbajnë rreth 6000 fjalë a) gjermanisht-gjuhë e huaj dhe b) gjuhë e huaj-gjermanisht. Ata janë ndërtuar sipas modelit të fjalorit drejtshkrimor "Arka e fjalëve". Në secilin variant të "Urës së fjalëve" ka udhëzime për përdorim, shpjegime për dallime mes gjuhës përkatëse dhe

gjermanishtes në shkrim dhe në shqiptim si dhe një listë me numërorët dhe foljet e parregullta gjermane. Pikënisja e konceptimit të "urave" të fjalëve ishte konstatimi se nxënësit me gjuhë amtare të huaj, shpesh nuk kanë mjete ndihmëse ose janë të mbingarkuar me fjalorët e mëdhenj, përdorimi i të cilëve nuk është shumë i përshtatashëm për moshën e shkollarëve të vegjël.

Karakteri risor dhe i përshtatshëm i këtyre fjalorëve ka bërë që ata të pëlqehen dhe të përhapen mjaft jo vetëm në Zvicër, po edhe në Austri e Gjermani.Libri "Shqip" ka dalë deri tashti në pesë botime dhe përdoret edhe nga shqiptarë të rritur.

Basil Shaderi ka edhe shumë libra e studime të tjera me interes, që rrokin fusha të ndryshme si etnografi e folklor, histori e pedagogjisë dhe e shkollës, zhvillimi i shkollës (school development), pedagogji ndërkulturore, përhapje e didaktikës së gjermanishtes në drejtimin ndërkulturor. Në atë drejtim ai ka ndihmesa në dy plane me rendësi: a) tekste teorike dhe b) tekste e materiale të orientuara për praktikën dhe përdorimin në shkolla;

Mësim / mësim gjuhësor në përgjithësi, si dhe shumë libra mësimi, ndër të cilët mund të përmendim Die Wörterbrücke. Zweisprachige Schulwörterbücher für die Sprachen Albanisch, Türkisch, Portu giesisch, Kroatisch/Serbisch/Bosnisch; Zürich (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich 1996 (Fjalorë dy-gjuhësore për katër gjuhët mërgimi më të rëndësishme në Zvicër).

Së fundi, mund të përmendim edhe tekste në lidhje me shqipen dhe me mërgimin shqiptar, ku mund të veçojmë: recension për librin e Hysen Çobanit: Arkipelagu i diasporave shqiptare i parë nga Zvicra; në: Albanische Hefte 2/98, f. 23-24; Albanisch kann bald jeder Zweite. Në: NZZ vom 26.3.2003 (Bildung und Erziehung).

Autori ka gati për botim edhe pjesët vijuese të tezës së doktoratit: Bashkëjetësia shqiptaro-zvicerane.Shqipja dhe gjermanishtja si gjuhë në kontakt.Shënime për një krahasim gjuhësor të shqipes me gjermanishten.Probleme të mundshme në mësimin e gjermanish tes nga shqipfolësit.Përhapja e çuditshme e shqipes nëpër shkollat zvicerane .

Tiranë, 7.04.2003

Sunday, June 19, 2011

ALBNOW: Fëmijët emigrantë marrin Çertifikatën e mësimit të Gjuhës Shqipe në Athinë,ALBNOW mes tyre

KLIKO KETU PER ME SHUME NE ALBNOW.COM

Ka qenë një nga momentet më të lumtura që ndjejnë emigrantët shqiptarë ...

në Greqi,kur shikojnë fëmijët e tyre në skenë dhe recitojnë vjersha në gjuhën shqipe.

Qindra fëmijë të emigrantëve shqiptarë në Athinë kanë marrë sot Çertifikatën e vitit shkollor të Mësimit të Gjuhës Shqipe,ku dhe recituan vjersha përpara prindërve dhe qindra emigrantëve të tjerë të pranishëm në sallë.

Ceremonia e ndarjes së çertifikatave u zhvillua në mjediset e Organizatës Rinore të Athinës,ku kanë qenë të pranishën intelektualë shqiptarë,Ambasadori shqiptar në Athinë Dashnor Dervishi,si dhe përfaqësuesja e Bashkisë së Athinës Panajota Psaraki.

Drejtori i Shkollës Shqiptare të Athinës,Lorenc Koka,ka falenderuar pjesëmarrësit dhe nëpërmjet mësuesve të mësimit të gjuhës shqipe ka ndarë çertifikatat e mësimit të gjuhës shqip,të shoqëruara me dhurata për fëmijët emigrantë.

Mësuesja duke dhënë Çertifikatën dhe dhuratën

Çertifikata

Më shumë se 30 nxënës të gjuhës shqipe recituan vjersha të poetëve tanë të mëdhenj,ndërsa nuk munguan edhe vallet shqiptare.

Nxënësit duke recituar

Nxënësit në valle popullore shqiptare

Në fjalën e saj,përfaqësuesja e Bashkisë së Athinës,z.Psaraki,krahasoi fëmijërinë e saj me fëmijët emigrantë."Edhe unë u rrita në mërgim,në Amerikë.Neve na mësonte greqisht prifti,i cili as vetë nuk dinte mirë greqisht dhe kur u ktheva në Greqi,u detyrova të mësoj gjuhën time nga fillimi.Ju,emigrantët shqiptarë,jeni me fat që e mësoni gjuhën nga mësuesë të vërtetë,që iu mësojnë gjuhën e nënës në vend të huaj",tha Psaraki.

Ambasadori Dashnor Dervishi,Perfaqësuesja e Bashkisë së Athinës Panajota Psaraki dhe Drejtori i Shkollës Shqiptare të Athinës Lorenc Koka

Ambasadori shqiptar Dashnor Dervishi,i cili ka qenë i pranishëm pothuajse në të gjitha aktivitetet e emigrantëve shqiptare,shprehu kënaqësinë e tij për fëmijët emigrantë që mësojnë shqip në Greqi."Kam ndjekur shumë nga aktvitetet e emigrantëve dhe ndjehem mirë që fëmijët emigrantë ,përveç mësimeve të shkollës,aktivizohen për të mësuar gjuhën shqipe dhe akoma më shumë jam i kënaqur,që këta fëmijë janë shumë."

Ambasadori Dashnor Dervishi,Drejtoresha e gazetës

Drejtori i Shkollës Shqiptare të Athinës,Lorenc Koka,tha se " shkolla filloi me mësimin e disa kompjuterave dhe pas kaq vitesh kemi arritur të kemi një numër kaq të madh ,jo vetëm në komjutera dhe anglisht,por edhe në mësimin e gjuhës shqipe dhe kjo na bën krenarë".

Nxënësi emigrantë në piano

Share Link: Share Link: Bookmark

Saturday, March 12, 2011

EuroKlan: Dy personazhe shqiptarë: një violiniste virtuoze (Ervis Gega) dhe një gazetar i pasionuar (Auron Anastas Dodi) sjellin krenari kombetare

Gjovalin Shkurtaj

Euroklan ju propozon një udhëtim në Bonn përmes dy personazheve shqiptarë: një violiniste virtuoze (Ervis Gega) dhe një gazetar i pasionuar (Auron Anastas Dodi). Sjellin krenari kombetare kur shikon arritje te tilla te shqiptareve ne bote.

Ndiqni Euroklan plus të shtunën në 18.30 Euroklan ju propozon një udhëtim në Bonn përmes dy personazheve shqiptarë: një violiniste virtuoze dhe një gazetar i pasionuar. Ritransmetimi të martën në 23.50
Length:1:37

Tuesday, January 4, 2011

Në shtëpinë ku lindi shqipja do flitet vetëm maqedonisht

Kliko ketu per te pare kete lajm ne Top-Channel.Tv

Në shtëpinë ku lindi shqipja do flitet vetëm maqedonisht
Qeveria maqedonase ka shënuar një tjetër rast të paprecedent nacionalist në dëm të shqiptarëve.

Në shtëpinë muze ku u mbajt Kongresi i Manastirit, që vendosi alfabetin e gjuhës shqipe, do të përdoret si gjuhë zyrtare vetëm maqedonishtja.

Në vendim përfshihet edhe vendosja e emrit të muzeut që i trashëgoi shqiptarëve gjuhën e sotme do të shkruhet me gërma maqedonase. Në fakt vendimi për shpalljen muze të këtij institucioni ishte marrë një vit më parë por u zvarrit pasi pala maqedonase e cilësonte të papranueshme kërkesën shqiptare që në këtë muze të përdoret edhe gjuha shqipe.

“Problemet ishin me statutin e muzeut. Nuk e nënshkruajtën për shkak të përdorimit të gjuhës shqipe, në vulat e muzeut dhe në emrin e muzeut. Tani muzeu do të figurojë vetëm në gjuhën maqedonase sepse nuk jemi 20 përqind në komunën e Manastirit”, deklaroi drejtori i Muzeut të Alfabetit, Gazmend Hoxhaj.

Sipas historianëve shqiptarë në Maqedoni me këtë veprim skandaloz i bëhet edhe një padrejtësi e madhe muzeut të alfabetit.

“Problemet që i nxjerrin në vazhdimësi këtij institucioni të shenjtë për shqiptarët, vijnë për shkak edhe të mungesës së interesimit të faktorit politik shqiptar në Shkup, Tiranë e Prishtinë”, shprehet historiani Skënder Hasani.

Dhe sikur të mos mjaftonte padrejtësia maqedonase, muzeu ka nevojë edhe për përkujdesje pasi prej kohësh ndodhet në gjendje të mjerueshme.

Sunday, January 2, 2011

Bursat e Fondacionit Kokkalis per te studiuar ne HKS

Upcoming Kokkalis Program and HKS deadlines

You must complete and submit applications to both the Kennedy School and the Kokkalis Program in order to be considered for a Kokkalis Fellowship. The Kokkalis Fellowship application is a separate process from the Harvard Kennedy School's application.

Harvard Kennedy School Application Deadline: December 3, 2010
Submit your application to a specific degree program of the Harvard Kennedy School – see http://www.hks.harvard.edu/degrees/admissions/apply for details on applying to the Kennedy School.

Kokkalis Fellowship Application Deadline: January 7, 2011

Visit http://www.hks.harvard.edu/kokkalis/fellowship_instructions.html for more information and the online application.

Kokkalis Fellowship

The Kokkalis Program strives to provide promising leaders and current public executives from the region with scholarships to pursue master's degree studies at the Harvard Kennedy School. Eligible to apply for a Kokkalis Fellowship are natives ofAlbania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Kosovo, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey who are applying to one of the following Master’s degrees at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University:

Master in Public Policy (MPP)
Master in Public Administration (MPA2)
Master in Public Administration in International Development (MPA/ID)
Master in Public Administration/Mid-Career (MC/MPA)

Applications are not accepted from natives of countries other than those noted above. Candidates with academic and/or professional backgrounds in one of the following fields are encouraged to apply: public policy and administration, the non-profit sector, law, economics, social sciences, or related fields. Applicants should demonstrate a strong commitment to public service and the region of Southeast Europe.

Kokkalis Fellowship application instructions and requirements.


Bursat e studimit Fulbright per ata qe deshirojne te studiojne ne Amerike (2011-2012)

Per me shume klikoni ne website te amb ameriKane ne tirane


2011-2012 FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM

Fulbright Program Competition for Academic Year 2011-2012 is open from April 1 to June 18, 2010

2011-2012 Application for the Fulbright Scholar Program
(research and/or lecturing) in the United States
(NON-DEGREE)


THE FULBRIGHT PROGRAM

The flagship international educational exchange program sponsored by the U.S. Government, widely known as the Fulbright Program, is designed to increase mutual understanding between the people of the United States and the people of other countries. With this goal as a starting point, the Fulbright Program has provided more than 234,000 participants, chosen for their leadership potential, with the opportunity to observe each others' political, economic and cultural institutions, exchange ideas, and embark on joint ventures of importance to the general welfare of the world's inhabitants.

The Fulbright Program was established in 1946 under legislation introduced by former Senator J. William Fulbright of Arkansas. The Fulbright Program is administered by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State.
Since the establishment of the Fulbright Program, 34,000 visiting scholars have conducted research or taught in U.S. universities, and more than 32,000 U.S. scholars have engaged in similar activities abroad. The Fulbright Program awards approximately 750 grants to visiting scholars worldwide each year to teach and conduct research in the U.S. Currently, the Program operates in 140 countries around the world.


NATURE OF GRANTS

Grant benefits vary according to the provisions of the program of each participating country. All Fulbright grants include limited accident and medical insurance, airfare, and maintenance grants provided by the Department of State. Grants are awarded for a period of three to six months. A grant may be revoked, terminated, or suspended. Grounds for revocation or termination include, but are not limited to (1) violation of any law of the United States or the home country; (2) any act likely to give offense to the United States; (3) failure to observe satisfactory academic or professional standards; (4) physical or mental incapacitation; (5) engaging in any unauthorized income-producing activity; (6) failure to comply with the grant's terms and conditions; and (7) material misrepresentation made by any grantee in the application form or grant document.
A grant may be suspended if (1) the grantee ceases to carry out the project or academic program during the grant period, or (2) the grantee leaves the United States for more than two weeks without authorization of the commission/post or supervising agency.

FIELDS OF STUDY

Agriculture Dance Mathematics
American History Economics Medical Sciences
American Literature Education Music
American Studies Engineering Philosophy
Anthropology Environmental Sciences Physics/Astronomy
Archaeology Film Studies Political Science
Architecture Geography Psychology
Art Geology Public Administration
Art History History (non-U.S.) Public/Global Health
Biological Sciences Information Sciences Religious Studies
Business Administration Journalism Social Work
Chemistry Language/Literature Law
Communications Sociology Theater
TEFL/Applied Linguistics Computer Science Library Science
Creative Writing Linguistics Urban Planning

ELIGIBILITY REQUIREMENTS

 Doctoral or Master's Degree
 Minimum of five years of teaching/research experience at an Albanian university
 Proficiency in English appropriate to the proposed research project to be carried out in the United States (minimum of 550 paper based TOEFL score)
 Demonstrate leadership skills and potential for advancement in their professions
 Albanian citizenship and employment in Albania
 Age limit: 55

SPECIAL REQUIREMENTS:

Recipients of the Fulbright Fellowship must return to Albania for a minimum of two years. Family members are allowed to accompany Fulbright Fellows to the United States during the Fellowship, provided that they present all required documents.

NOT ELIGIBLE:

• Individuals with no research or university teaching experience
• Individuals with recent U.S. experience (more than 6 months within the last 5 years)
• Individuals who have attended undergraduate or graduate school in the U.S. for one academic year or more during the seven years prior to August 2009
• Individuals with dual U.S. citizenship or U.S. permanent resident status
• Recipients of Fulbright Scholarships within the past 5 years will not be considered
• Persons holding permanent residence in the United States are not eligible to apply for Fulbright grants to the United States
• A candidate with recent third-country experience may have a less compelling need for the Fulbright Program than a candidate who has never had a significant professional stay abroad.


APPLICATION GUIDELINES

• SUMMARY AND CHECKLIST


All submitted documents must be in English. Please submit computer-generated forms ONLY.

A complete application includes
_____ application form
_____ one photograph
_____ detailed statement of proposed activity
_____ detailed curriculum vitae
_____ three references
_____ xeroxed copy of passport
_____ translated and xeroxed copy of diplomas (university, Master's and doctoral degree)
and other certificates received
_____ letter from employer confirming employment

Optional supplementary documents:
_____ letters of invitation or appointment from U.S. institutions

Complete the application form carefully after reading "Instructions for Completing the Application" on pages C and D of the actual application. The application consists of a four-page form; a project statement; a detailed curriculum vitae or resume, including a list of publications; three references; and a letter of invitation, if available.

• Make sure the reference reports are submitted promptly. Applicants must submit three references. It is the applicant's responsibility to ensure that reference reports are submitted by the deadline so that references accompany the application throughout the entire review process. References should be from persons qualified to evaluate your professional work and proposal. At least one of the references should be from a specialist outside your university. References should provide evidence of a scholar's reputation within his/her discipline and must be written in English. The Reference Report Form in the application packet suggests qualifications that the reference writer should address. The reference report is submitted directly to the Public Affairs Office, U.S. Embassy, Rruga Elbasanit, No.103, Tirana. Att: Fulbright Program or emailed to: cupim@state.gov within the application deadline.
• Submit a detailed curriculum vitae. The curriculum vitae describes academic credentials and achievements.

When composing a curriculum vitae, it is important to include:
• Education (universities attended, degrees held)
• Positions held
• Courses taught and other services provided to students and the home institution
• Publications
• Other professional activities, such as workshops, seminars and consultations
• Membership and activities in professional associations
• Professional honors, awards and fellowships
• Community service.

The application asks for similar information, but provides limited space for answers. In the curriculum vitae, the applicant should expand upon these topics to display more completely his/her accomplishments.

Preparing the Project Statement


The project statement is the most important aspect of preparing the Fulbright application. Scholars with the most compelling, theoretically sound, well-written, feasible proposals are generally recommended for awards. Sometimes those with outstanding professional achievements assume that a brief, general project statement will be sufficient. But, in order to ensure a more complete application, your proposed project, as well as the strategy for completing it, should be thoroughly explained.

Factors to address in the project statement


• Clearly define your objectives and the methodology you will employ. Indicate whether you will use interviews, library or archival research, or laboratory experiments to accomplish your project.
• Place your project in academic or professional context by referring to leading works by others on the topic if that information is available.
• Explain the significance of the project for the field and your own professional development.
• Explain why residence in the United States is necessary for accomplishment of the project. Comment, if applicable, on the adequacy or inadequacy of research facilities and library resources in your own country and on the need to use specific collections in the United States.
• Describe arrangements you have made, if any, for affiliation or collaboration. Try to secure a letter of invitation from a U.S. host institution testifying to the merits and feasibility of the proposal. If you have an institutional preference but no invitation, explain the reasons for your preference in an addendum to your application. Scholars who have studied previously in the United States should avoid seeking affiliation at their U.S. alma mater because candidates are encouraged to expand their contacts within the U.S. academic community.
• Discuss how your project can be completed within the time period you have available.
• Describe your competence in English if you are not a native speaker. Proficiency in English is required for both research and lecturing awards in the United States.
• Indicate how you will disseminate the results of your research both in the United States and in your home country.


DOs and DON'Ts for Prospective Applicants

What you SHOULD do:

 DO print a clear and complete project statement that introduces you professionally to your colleagues in the United States. The application should be free of grammatical and spelling errors.
 DO make sure that your qualifications and expertise match the objectives in your project statement. You should be able to show that you are qualified to accomplish what you are proposing to do.
 DO emphasize key points in the first paragraph of the proposal. Academic reviewers examine many Fulbright applications, and having to search for the main points of the proposed activity is not helpful. You should use the rest of the proposal to support your statements in the opening paragraphs.
 DO express what you can bring to the program clearly and succinctly. The best applications are those that reflect the individual and his/her situation. You should think of the basic questions that need to be answered: Why apply for a Fulbright award to come to the United States? If selected, what will I do, and how will I do it? What preparations have I made to complete the project? What can I contribute to the Fulbright Program? What will the results of my participation be?
 DO emphasize how your project will benefit the host institution or scholars in your field both in your country and in the United States. Address in your project statement the ways in which you will utilize the experience upon your return. What is the likely impact of your experience abroad? To whom? How will you use what you learned upon your return, professionally and at the home institution?
 DO try to make a connection between your past experience and what you are preparing to do if you receive an award. Explain the project's significance and its importance to the field. Focus on what can be reasonably accomplished during the period of the grant.
 DO treat the application as a unitary whole, with all parts reinforcing the project statement. The flow should be orderly: the candidate's capabilities are listed in the application, further documented in the resume or curriculum vitae, and confirmed in the references. Use the project statement to make the parts interact by referring to items in the resume or research bibliography. Without being redundant or simplistic, you should make it easier for the reviewer to find the key pieces of information you wish to convey.
 DO choose your references carefully and contact them early. The letters of recommendation need to accompany the application as it could otherwise be weakened by an insufficient number of references. Make sure the references are sent to the American Embassy or Ministry of Science, Education and Sport.

What you SHOULD NOT do:


 DO NOT exceed the page limit of the application proposal by including irrelevant or extraneous material that may divert attention.
 DO NOT use excessive jargon; keep your proposal simple and straightforward so that an educated reader from another discipline can understand it.
 DO NOT be vague in describing your previous work or in laying out the nature of your proposed Fulbright activity. A frequent failing in applications is that the proposal is underdeveloped or too imprecise to give reviewers a clear sense of the endeavor.
 DO NOT assume that your suitability for the endeavor is based upon past experience, your scholarship is self-evident, or the project's requirements will be understood by reviewers.
 DO NOT stress how a Fulbright grant will benefit only you or your career. Remember that the program is intended to foster mutual understanding between cultures and nations.
 DO NOT ask someone for a letter of reference unless the person is well acquainted with your qualifications. A pro forma letter from a well-known scholar, a contact abroad, or a prominent government official will carry less weight than a realistic assessment of your abilities from someone who knows you and your work well.
 DO NOT include any documents or supporting materials that are not in English.

ARRANGEMENTS FOR AFFILIATION WITH A HOST INSTITUTION

One of the most important requirements of the Fulbright Scholar Program is a formal affiliation at a U.S. university or research institution. In many cases, applicants are in touch with colleagues at U.S. institutions and have made preliminary plans for their own placements. However, if you are unable to make these preliminary contacts, you are encouraged to identify two or three institutions that have appropriate facilities for the kind of research you wish to undertake and faculty specialized in your research interests. When determining which institutions to include on your preferred list, do not limit yourself to only the most well-known U.S. universities. Many U.S. universities may not have an international reputation, but they often have appropriate facilities for scholars to conduct research. We have observed that scholars placed in these smaller and less renowned institutions often are given greater attention than their colleagues who are affiliated with more well-known universities. If program officers find that the preferred institutions listed by the scholar are not suitable for the work proposed or no strong professional reasons are given for wanting a particular institution, the program officer will request placement at another institution after consulting with staff, former U.S. Fulbright Scholars, and other sources. The task of affiliation is substantially accelerated if candidates have projects that are clearly defined. Prospective host institutions also want to be assured that scholars can conduct research in English. Through Public Affairs Offices of U.S. embassies, scholars are notified of the arrangements made for their affiliation in the United States and of recommended starting dates.

STANDARDIZED TESTS

All applicants will be required to take the Institutional Test of English as a Foreign Language (ITP TOEFL) offered by the U.S. Embassy at a cost 35EURO unless they have valid TOEFL scores. If you have taken the test in the past 2 years please attach the score report.


DURATION OF GRANTS:

Fulbright scholar grants are awarded for three to six months beginning in August or September 2011.

CHANGE OF PLANS:

You should promptly inform the U.S. Embassy, of any change in your academic status or future plans after this application has been submitted.


MAILING INSTRUCTIONS:


Application materials should be submitted by June 18, 2010, to:

Fulbright Program
Public Affairs Office
US Embassy,
Rruga Elbasanit, Nr. 103
Tirana

FOR ADDITIONAL QUESTIONS and to request an APPLICATION FORM please contact: cupim@state.gov

(Read all instructions and information carefully before completing application)

Alternatively, you may choose to apply ON LINE

Visit: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/


Click on: ACCESS THE VISITING SCHOLAR APPLICATION PAGE


Under General Resources you will find all the instructions. Make sure you select academic year 2011-2012.


Please, BE ADVISED that after you submit the application on line, you should print out a copy and mail to the following address no later than June 18, 2010:


Fulbright Program
Public Affairs Office
US Embassy,
Rruga Elbasanit, Nr. 103
Tirana

Otherwise your application will not be considered.