Tuesday, November 13, 2012

AS TV: Shkurtaj: Shqipja e ka një standard, ta ruajmë nga fjalët e huaja

Kliko ketu per ta lexuar te plote ne Albanian Screen TV: http://news.albanianscreen.tv/pages/news_detail/50796/ALB


Tiranë - 
Gjuhëtarët nuk bashkohen në një mendim, se për gjuhën shqipe duhen studime të mëtejshme. Gjovalin Shkurtaj, një prej studiuesve të shqipes thotë se ne kemi trashëguar shume studime nga e kaluara dhe tashmë shqipja e ka një standard. Sigurisht - shprehet profesor Shkurtaj- ka nevojë edhe për përmirësime, kjo përsa i përket drejtshkrimit apo pasurimit të gjuhës nga ana folklorike. Një rrezik i madh janë edhe fjalët e huaja të cilat do të vazhdojmë ti trashëgojmë si pasojë e globalizmit.

"Gjuha shqipe ka pasur një hulli të drejtë në ecjen e saj dhe se zgjidhjet e drejtshkrimit të gjuhës shqipe, me gjithë ndonjë gjë të vogël që mund të përmirësohet...nuk themi se nuk ka për tu përmirësuar, por në thelb janë të asaj tipologjie siç janë të gjitha tipet e drejtshkrimeve të botës. Ne kemi fjalë të huaja nga halli dhe nga malli. Sa herë që marrim një objekt i cili ka dh emërtimin e vet, nëse është i prodhuar në vend tjetër ne do ta themi me emrin që ka. Malli është që ka dhe njerëz, sidomos në shtresa të caktuara, edhe elitare, të cilët pëlqejnë në mëdyshjen për ta thënë shqip, bukur dhe qartë, apo me një fjalë të huaj, pëlqejnë të huajën se kështu duken më të mençur, më të ditur", thotë prof. Gjovalin Shkurtaj, studies i gjuhës.

Gjuhëtarët thonë se duhet që shqipja të integrohet më mirë në tekstet e shkollave të mesme. Të rinjtë e sotëm thotë profesor Shkurtaj nuk e marrin si duhet nivelin gjuhësor në bankat e shkollave. "Rreziku më i madh është mungesa e kujdesit, dhe mungesa e studimit. Në shkollën e mesme duhet studiuar gjuha më mirë, nxënësi duhet ta ketë të qartë se cilat janë fjalët e huaja të mënjanueshme dhe cilat janë fjalët e huaja të pamënjanueshme", vijon ai.

Një ditë më parë, në çeljen e javës së Albanologjisë, gjuhëtarë të njohur në vendin tonë ngritën shqetësimin se mungojnë studimet e mirëfillta për gjuhën. Dhe se duhen kryer sa më parë të tilla pasi ka mangësi të theksuara në folklor e drejtshkrim.

Edlira Sulejmani