Wednesday, May 23, 2012

Universiteti i Tiranës, gjuha shqipe lëndë me detyrimhttp://www.shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=84523&NomeCategoria=aktualitet&Titolo=universiteti-i-tiranes-gjuha-shqipe-lende-me-detyrim&IDCategoria=2731&reply=259200
www.shqiptarja.com
Të gjithë studentët që do të ndjekin një nga 7 fakultetet e Universitetit të Tiranës do të jenë të detyruar të mësojnë edhe lëndën e Gjuhës Shqipe. Kjo pasi Universiteti i Tiranës ka nisur procedurat që në çdo fakultet, gjatë dy semestrave të vitit të parë, në çdo degë, të mësohet drejtshkrim e ...