Wednesday, May 23, 2012

Gjuha Shqipe ne Kinehttp://www.gazetarepublika.al/?p=17008
www.gazetarepublika.al
Universiteti i Gjuhëve të Huaja i Pekinit është i vetmi universitet ku jepet gjuha shqipe në Kinë. Që nga viti 1961, kur u themelua Departamenti i Gjuhës Shqipe, e deri më tani, mësimdhënia dhe studimet për gjuhën shqipe në Kinë kanë përshkuar afërsisht pesëdhjetë vjet pa ndërprerje. Një artikull i ...