Wednesday, May 23, 2012

"KUMBORA"

DREJTOR I BOTIMIT: Prof. Luis DeRosa.

Flet e pèrmuajshme informative kultuore tè arbèreshèvet tè Molizit. Botuar nga Shoqata Kultuore Arbèreshe Bollettino d'infomazione culturale degli arbèreshè del Molise. Organo dell'Associazione Culturale Arbèreshe .

Rruga (Via) Marina 93, Cap.85049 RUR (URURI - CB) * Fax 0874 830219 cell. 3384783595 *