Sunday, December 19, 2010

ORA NEWS: - Gjuhetaret: Shqipja ka nevojë ti nënshtrohet studimeve shkencore

Në përfundimin e konferencës së përmirësimit të gjuhës standarde shqipe, e organizuar nga qëndra e studimeve albanologjike në Durrës, gjuhëtarët kanë vendosur të përmirësojnë 12 pika. Sipas tyre gjuha shqipe ka nevojë ti nënshtrohet studimeve shkencore dhe gjithashtu është e nevojshme të rishqyrtohen disa rregulla të drejshkrimit, me qëllim shmangien e konflikteve. Gjuhëtarët kanë vendosur të studjojnë mundësinë e futjes së paskajores gegë në gjuhën standarte shqipe. Në konferencë u shfaqën shumë mendime e teza të veçanta lidhur me standardin dhe më përdorimin e shqipes.