Friday, August 10, 2012

24-Ore: Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe përshkallëzimi i një debati shterp

Dr. Stavri J.  Dajo, Doktor i Shkencave në Universitetin Aristotelis Selanik  
Dr. Stavri J. Dajo, Doktor i Shkencave në Universitetin Aristotelis Selanik
 
Gjuha shqipe është, pa dyshim, arritja më e madhe shpirtërore e popullit shqiptar në fillin e shekujve. Kjo, pos vlerës reale dhe simbolike, ka dhe një kuptim shumë më të thellë për shqiptarët, se lidhet me vet mbijetesën e tyre dhe të vet kombit. Për më tepër, kur mendon se shqipja ka mbijetuar me një sistem të plotë, të pasur dhe të pandikuar gramatikor morfologjik mes trysnisë së dy gjuhëve më të moçme të rruzullit, greqishtes së vjetër dhe latinishtes, të cilat, për kohën e tyre ishin lingua franca, kjo arritje merr vlera edhe më të mëdha. Thënë ndryshe, shqipja e ka provuar veten se është dhe rezistente dhe e gjallë.

Kliko ketu per te lexuar artikullin e plote ne 24 ore lajme