Sunday, April 10, 2016

Gjuha shqipe dhe dialektet, Në Tempull (nga Anisa Ymeri)