Sunday, August 25, 2013

Libri: "Gjuha shqipe në vizionin artistik të Ismail Kadaresë"


Ky liber sjell vleresime rreth gjuhës dhe ligjerimit artistik të Ismail Kadaresë, duke u ndalur sidomos në prurjet leksikore që i shërbejnë pasurimit dhe pastrimit të gjuhës shqipe.